Подготовка за изпит в 7. клас
Подготовка за матура по български език и литература 10. клас
Подготовка за матура по български език и литература – 11. и 12. клас
Кандидатстудентски изпит по български език и литература

Учениците се обучават по учебните помагала на Диана Ковачева, създадени специално за подготовка за изброените изпити.
Всички учебни материали се предоставят без допълнително заплащане.
Цени на индивидуалните уроци:
7. клас – 90 минути – 50 лв.
10. клас – 90 минути – 50 лв.
11. и 12. клас, подготовка за матура и кандидатстудентски изпит- 120 минути – 60 лв.

Урокът включва следните занимания:
– преподаване на основни понятия и правила
– упражнения върху правописни правила
– създаване на текстове
– редактиране на текстове, написани за домашна работа
– решаване на тестове

Направените самостоятелно текстове, тестове и упражнения /домашни работи/, се проверяват извън времето на урока и се обсъждат на следващия урок. Всеки урок завършва със задачи за самостоятелна работа, които ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изпълняват.
Броят на часовете зависи от нивото, с което ученикът започва подготовката си, и от усвояването на новите знания.
Всяка седмица се прави тест върху учебния материал от предишната седмица, ученикът представя текст, написан за домашна работа, върху автор и творба, изучени през предишната седмица, връща се предишното домашно с анализ на грешките и оценка, редактира се.

Домашните работи, тестовете и всички учебни материали се съхраняват от ученика и са на разположение на родителите, за да следят процеса и резултатите.
Контактите с родителите се осъществяват вечер след 20:00 часа по телефона или чрез имейли.

Информация за подготовка в 7. клас: изтегли като pdf документ
Информация за подготовка в 10. клас: изтегли като pdf документ
Информация за подготовка в 11. клас: изтегли като pdf документ
Информация за подготовка в 12. клас: изтегли като pdf документ